Mountain Lake

Mountain Lake

Reflections on a tiny lake in the mountains.